TƯ VẤN VỀ CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

       Kính chào Quý khách hàng. Cân Điện Tử Hòa Phát xin giới thiệu đến Quý khách hàng các dòng sản phẩm Cân điện tử tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới . Hiện nay hầu hết các sản phẩm cân điện tử chia ra các chuẩn loại sau.
1. Cân Phân tích  (Analytical Balances )
2. Cân kỹ thuật  (Precision Balances)
3. Cân bàn  (Bench ScalesBench Scale Bases)
4. Cân Sàn  (Floor Scales)
5. Cân đếm (Counting Scales)
6. Cân đĩa   ( còn gọi là cân thông dụng,Portable Balances)
7. Cân treo móc cẩu (Crane Scales )
8. Cân Ô tô (Truck Scales)
9. Cân Băng tải 

Ngoài ra do thị trường phát triển nhanh cho ra các dòng sản phẩm mới như cân bỏ túi (pocket scalesCân nhà bếp (kitchen scales), cân động vật ( animal Scales) cân xe nâng ( Truck scales), cân bồn. 
ĐỊNH NGHĨA CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ HIỆN NAY

 1. Cân Phân Tích là gì: Cân phân tích có tên tiềng anh là Analytical Balances Scalescó độ phân giải > 1/100.000 là một dạng cân điện tử tiểu lydùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho độ sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng 0.01mg . Cân phân tích chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân phân tích dùng để cân sản phẩm và mẫu vật. Cân Phân tích thường phải có lồng kính chắn gió kèm theo.

        2. Cân Kỹ Thuật là gì:
   Cân kỹ thuật có tên tiếng anh là Precision Balances Scales có độ phân giải >1/10.000 là một dạng cân điện tử tiểu ly dùng cho việc cân đo đong đếm, Cân kỹ thuật có ưu điểm cho độ sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng 1mg . Cân kỹ thuật chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân kỹ thuật dùng để cân sản phẩm và mẫu vật.
 2. Cân Đĩa là gì: Cân đĩa có tên tiếng anh là Portable Balances có độ phân giải <1/1.000 mức cân tối đa là 30kg thường ứng dụng cân tính theo g. Hiện nay cân đĩa còn có tên gọi là cân thông dụng vì rất thông dụng trên thị trường. Cân đĩa là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân điện tử, chỉ thị số, cân đĩa cơ khí.

 3. Cân Đếm Điện Tử là gì: Cân đếm điện tử có tên tiếng anh là Counting Scaleslà một dạng cân đĩa có độ phân giải <1/1.000 mức cân tối đa là 30kg thường ứng dụng cân tính theo g. Cân đĩa là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân điện tử, chỉ thị số, cân đĩa cơ khí.
 4. Cân Bàn là gì: Cân bàn hiện nay trên thị trường Việt Nam chi ra 2 dòng sản phẩm là cân bàn nhỏ và cân bàn lớn , Cân bàn nhỏ sử dụng 01 cảm ứng lực "Loadcell" mức cân tối đa Max 500kg , Cân bàn lớn sử dụng 04 cảm ứng lực "Loadcell" mức cân tối đa tới 20 tấn , Cân bàn là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân điện tử, chỉ thị số, cảm ứng lực cân.
     Cân bàn nhỏ là gì : Cân bàn nhỏ là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân cơ khí , bộ chỉ thị, cảm ứng lực "Loadcell" 
       Cân bàn nhỏ là gì : Cân bàn lớn là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân cơ khí , bộ chỉ thị, 04 cảm ứng lực "Loadcell" , hợp cộng tín hiệu loadcell còn có tên sau (hộp nối ,hay bộ phối hợp trở kháng loadcell)
 5. Cân Treo Móc Cẩu là gì: Cân treo móc cẩu có tên tiếng anh là Crane Scales là cân treo tự do phí trên được nối với thiệt bị nâng phía dưới treo vật cần cân, hiện nay ĐLVN R260 qui định cân tốt đa 50 tấn.
 6. Cân Ô Tô , Cân Xe Tải là gì: Cân ô tô còn gọi là cân xe tải có tên tiếng anh là Truck Scales là một dạng cân bàn có kích thước lớn thường 3x12, 3x18 mức cân lớn nhất là 120 tấn. là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006 bao gồm bàn cân cơ khí , bộ chỉ thị, nhiều cảm cảm ứng lực "Loadcell", hợp cộng tín hiệu loadcell còn có tên sau (hộp nối ,hay bộ phối hợp trở kháng loadcell). Cân ô tô điện tử là một thiết bị dùng để cân trọng lượng hàng hóa trên ô tô. Nguyên lý hoạt động của cân ô tô điện tử là người ta cho toàn bộ xe đi qua cân để biết được tổng trọng lượng của hàng hóa và xe. 

 Danh mục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

TT

Tên phương tiện đo

Tên Văn bản kỹ thuật đo lường
Việt Nam về quy trình kiểm định

Số hiệu

Chu kỳ

kiểm định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Cân phân tích, cân kỹ thuật

Cân không tự động cấp chính xác đặc biệt I và cấp chính xác cao II - Quy trình kiểm định

ĐLVN 16:2009

1 năm

2

Cân bàn

Cân bàn - Quy trình kiểm định

ĐLVN 14:2009

1 năm

3

Cân đĩa

Cân đĩa - Quy trình kiểm định

ĐLVN 15:2009

1 năm

4

Cân bàn nhỏ

Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 30:2009

1 năm

5

Cân treo

Cân treo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 02:2009

1 năm

6

Cân ô tô

Cân ô tô - Quy trình kiểm định

ĐLVN 13:2009

1 năm

7

Cân tầu hỏa tĩnh

Cân toà hoả tĩnh - Quy trình kiểm định

ĐLVN 32:2009

1 năm

8

Cân tầu hỏa động

Cân toà hoả động - Quy trình kiểm định

ĐLVN 33:2009

2 năm

9

Cân kiểm tra quá tải xe

Cân kiểm tra quá tải xách tay - Quy trình kiểm định

ĐLVN 26:2009

1 năm

Cân kiểm tra quá tải xe - Quy trình kiểm định

ĐLVN 48:2009

1 năm

10

Cân băng tải

Cân băng tải- Quy trình kiểm định

ĐLVN 03:2009

1 năm

11

Quả cân 

Quả cân cấp chính xác E2, F- Quy trình kiểm định

ĐLVN 50:2009

1 năm

Quả cân cấp chính xác F2, M1 và M- Quy trình kiểm định

ĐLVN 47:2009

1 năm

 Khi ngành cân điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh trong những năm qua cho nên nhà nước đã ban hành các qui trình, các thông tư, nghị định để kiểm sót về chất lượng, định lượng, nhằm giảm những sản phẩm kém chất lượng, và hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển.